Friday, July 25, 2008

storm i et vannglass

En av nettene jeg tilbragte i Bergen, ble magisk sommervakker. Jeg gjorde en dagligdags ting, og fant en masse fargemønstre, lysspill og kombinasjoner jeg ikke klarte å fange inn.

Jeg prøvde å ta det opp på film, men ved andre forsøk ble det bare halvparten så pent. Det ble halvparten så pent, så det er verdt å legge ut her.

<

Neste prosjekt? Lære å redigere filmfiler. Med musikk.

No comments: